menu
 آیا مغز انسان برق دارد؟
یکشنبه / ۲۲ آبان ۱۴۰۱

در مغز بیش از یک میلیارد سلول عصبی بنام نرون وجود دارد.

در مغز بیش از یک میلیارد سلول عصبی بنام نرون وجود دارد. تقریباً 3000 سال طول می کشد تا یک نفر این تعداد سلول را بشمارد. هر وقت کسی لبخند میزند، حرکت می کند، فکر می کند و یا حتی خواب می بیند جریان الکتریسیته ای بین سلول های عصبی او حرکت می کند. این جریان هرگز متوقف نمی شود. پیام های بی شماری هر لحظه از سلول های مغز عبور می کنند و از بزرگراه هایی به نام عصب می گذرند. هر نرون الکتریسیته اندکی تولید می کند. مجموع این جریان ها می تواند یک لامپ کم مصرف را روشن کند.


ارسال دیدگاه
0 دیدگاه