menu

بازدید آقای مهندس عروجی، پدر صنعت مس ایران

بازدید آقای مهندس عروجی، پدر صنعت مس ایران

دوشنبه / ۰۶ بهمن ۱۳۹۹

بازدید از مجموعه سیم و کابل آمل